Thông tin tài khoản:

1/ Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH THÀNH VINH VN
Số tài khoản: 020.026.706.999
Chi nhánh ngân hàng: Sacombank mùng 8 tháng 3, hà nội 
 
2/ Tên tài khoản: TRẦN VĂN VĨNH
Số tài khoản: 035.0101.6755.555
Chi nhánh ngân hàng: Maritimebank Nam Hà Nội 
 
3/ Tên tài khoản: TRẦN VĂN VĨNH
Số tài khoản: 121.1000.0213.289
Chi nhánh ngân hàng: BIDV - Hai Bà Trưng, Hà Nội
 
4/ Tên tài khoản: TRẦN VĂN VĨNH
Số tài khoản: 0200.2699.0999
Chi nhánh ngân hàng: Sacombank mùng 8 tháng 3, Hà Nội 
 
5/ Tên tài khoản: TRẦN VĂN VĨNH
Số tài khoản: 0020.143.888.666
Chi nhánh ngân hàng: MBbank hội sở, Hà Nội 
 
6/ Tên tài khoản: TRẦN VĂN VĨNH
Số tài khoản: 1010.1000.6154.263
Chi nhánh ngân hàng: Vietinbank Hà Nội 
 
7/ Tên tài khoản: TRẦN THỊ THÚY
Số tài khoản: 0451.000.256.504
Chi nhánh ngân hàng: Vietcombank Hà Nội 
 
8/ Tên tài khoản: TRẦN THỊ THÚY
Số tài khoản: 1500.205.618.778
Chi nhánh ngân hàng: Agribank Hà Nội 
 
9/ Tên tài khoản: TRẦN THỊ THÚY
Số tài khoản: 1902.822.435.4013
Chi nhánh ngân hàng: Techcombank Hà Nội
 
 

Sơ đồ đường đi

So do duong di